top of page
  • Małgorzata Skrodzki

Zadanie domowe z 3 lutego

Katecheza - rozmawialiśmy o Chrzcie Świętym, powtarzając historię Adama i Ewy oraz grzechu pierworodnego, a także historię Jana Chrzciciela i chrztu Pana Jezusa.

W domu proszę wykonać zadania na stronie 43 (nie wszystkie dzieci nauczyły się Aktu Wiary)


Język polski - czytanie na ocenę "Dzień Antka" strona 107.

Ćw. 3 str.107 i ćw. 7 str. 108.

Z racji tego, że troszkę poruszyliśmy na lekcji temat czasu i zegarów - dzieci mają do skończenia w domu projekt swojego zegara-zwierzątka. Kolorować zaczęły w klasie. W domu proszę pomóc im wyciąć zwierzątko oraz dwie wskazówki - krótszą i dłuższą. Każde dziecko dostało też "round head fastener", który proszę użyc do przytwierdzenia wskazówek - tak, by mogły się swobodnie obracać. Zegary przynosimy na nastęne zajęcia.


Życzę wszystkim miłego tygodnia.

pani Małgosia
46 views0 comments

Comments


bottom of page