Konkursy i Projekty

1408x594.jpeg

II Ogólnopolski Konkurs Ignacy Jan Paderewski

„Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że dobre i trwałe wyniki osiągnąć można jedynie drogą krótkich, lecz ciągłych, codziennych wysiłków. Jednorazowy wysiłek jest kompletnie jałowy. Prawdziwą umiejętność zarówno w nauce i w sztuce, jak i w każdych innych zajęciach, zdobyć można tylko codzienną pracą i codziennym wysiłkiem. I to jest bezwzględnie pewne.”
 

Ignacy Jan Paderewski

Screen Shot 2022-01-19 at 8.52.16 PM.png

 Konkurs "Być Polakiem"
XIII edycja

Fundacja „Świat na Tak” organizuje kolejną edycję konkursu „Być Polakiem”. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży szkół polonijnych na całym świecie oraz ich nauczycieli.

W przypadku dzieci i młodzieży, w ramach konkursu należy samodzielnie przygotować pracę w jednym z trzech formatów: pracy plastycznej, pracy literackiej w j. polskim lub filmu wideo o konkretnej tematyce. Przedmiotem Konkursu dla nauczycieli jest natomiast przygotowanie konspektu lekcji gramatycznej.

Screen Shot 2022-01-19 at 9.10_edited.jpg
Konkurs Bajek, Baśni i Legend Polskich

Polish American Teachers Associations, przy Fundacji Kościuszkowskiej, zaprasza dzieci w wieku 9 - 12 lat do udziału w Konkursie Bajek, Baśni i Legend Polskich.

Konkurs, tak jak w roku ubiegłym, ze względu na trwającą pandemię i reżim epidemiologiczny będzie miał formę konkursu wirtualnego.

1-76137.jpg
 II edycja Konkursu o Żołnierzach Wyklętych
47073175899a5717ca30.jpg
Konkurs esejów Marii Skłodowskiej Curie