Konkursy i Projekty

Partia Nostra

Edycja Światowa konkursu Patria Nostra adresowana jest do młodzieży polonijnej na całym świecie. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski. Na wycieczkę edukacyjną do Polski oraz Galę Finałową konkursu zostaną zaproszeni autorzy najlepszych prac konkursowych.