top of page

Historia Szkoły

Polska Szkoła Sobotnia przy parafii Św. Cyryla i Metodego w Brooklynie rozpoczęła swą działalność 6 września 1993 roku.

Z każdym rokiem systematycznie wzrastała liczba uczniów i nauczycieli. Obecnie  szkoła liczy 420 uczniów, dla których prowadzone są zajęcia od czterolatków do 12 klasy szkoły średniej. Zajęcia odbywają się w piątki i w soboty.

Grono pedagogiczne składa się z 22 nauczycieli. Dyrektorem szkoły jest od roku 1994 pani dr Dorota Andraka (jednocześnie prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce ) dzięki,  której inicjatywie i poświęceniu można uczyć się pisać, czytać i mówić po polsku. Opiekę duchową sprawuje ksiądz Eugeniusz Kotliński.    Uczniowie zdobywają tu wiedzę z zakresu języka polskiego , historii, geografii, literatury i kultury polskiej, uczą się o pięknych polskich tradycjach i obyczajach. Prowadzone są lekcje muzyki, tańca i kultury na co dzień. Uczniowie klas licealnych przystępują do egzaminu LOTE, którego pomyślne zaliczenie daje im kredyty do szkół amerykańskich oraz do Egzaminu Certyfikacyjnego z Języka Polskiego jako Obcego, który umożliwia zdobycie certyfikatu.

W szkole panuje ciepła, rodzinna atmosfera, można się tu nie tylko uczyć, ale także rozwijać swoje talenty podczas organizowanych zajęć dodatkowych. Uczniowie mają do wyboru kółko plastyczne , kółko matematyczne , zuchy, szachy ,taniec towarzyski , kółko historyczne.


Organizowane są różne ciekawe konkursy, imprezy, wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wycieczki do Polski.
Tradycją jest coroczna akcja charytatywna „Dar Serca” na rzecz pomocy dzieciom z Domów Dziecka w Polsce.

 

Mamy nadzieję, że  szkoła będzie dalej prężnie się rozwijać i działać, ucząc dzieci i młodzież kulturowej tożsamości i patriotyzmu, który, jak powiedział Jan Paweł II, jest: „(...) umiłowaniem do tego co ojczyste, umiłowaniem historii, tradycji, języka i samego krajobrazu ojczystego. Miłością, która obejmuje dzieła rodaków, by w przyszłości przekazać je następnym pokoleniom. (...)”

bottom of page