top of page

Komitet Rodzicielski

Katarzyna Zaguła
Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego

Agnieszka Równa
Zastępca (Przedszkole—8)

Anna  Jędruczek
Zastępca (klasy 9—12)

Arkadiusz Rembisz

JoannaWojnar

Paweł Kapusta

Tomasz Mucha

Monika Trzaska

Justyna Jabłońska


Marek Antoniuk

Magdalena Rembisz

Ewelina Jakubiak
 
bottom of page