Komitet Rodzicielski

Katarzyna Zaguła
Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego
Agnieszka Równa
Wiceprzewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego
(klasy 0—5)
Anna  Jędruczek
Wiceprzewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego
(klasy 6—12)