A4DZW-Kopia-2.jpg

Konkurs dla uczniów i nauczycieli szkół zrzeszonych w CPSD w Ameryce

„Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni”

II edycja

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
 

Patronat: Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki

Organizator: CPSD w Ameryce

Partner: Instytut Piłsudskiego w Nowym Jorku

Cele konkursu:

 • upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca), pogłębienie wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych i obchodów związanych z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych;

 • krzewienie postawy patriotycznej wśród uczniów;

 • pamięć o tych, którzy walczyli i budowali Polskę Niepodległą;

 • wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów;

 • pobudzenie i kształtowanie wrażliwości artystycznej uczniów;

 • kształtowanie wyobraźni uczniów oraz rozwijanie ich uzdolnień poprzez prace plastyczne;

 

Konkurs adresowany jest do czterech grup wiekowych uczniów oraz nauczycieli polonijnych:

Klasy: 1-3

Znaczek pocztowy upamiętniający „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

Klasy: 4-6  i 7-8

Plakat wirtualny promujący „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

Klasy licealne:

Quiz wiedzy o bohaterach (lista zagadnień podana przez organizatora konkursu po zgłoszeniu).

Nauczyciele:

Konspekt lekcji „Żołnierze Wyklęci - wzór bohatera i patriotyzmu”.

REGULAMIN KONKURSU:

 

ZNACZEK UPAMIĘTNIAJĄCY „NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

 

 • prace wykonują uczniowie klas I-III – samodzielnie;

 • praca może być wykonana dowolną techniką (przyjmujemy tylko prace indywidualne);

 • praca powinna posiadać kształt znaczka pocztowego;

 • zalecany format A3;

 • do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciem;

 • prace należy przesłać drogą pocztową do 20 lutego 2022r.  na adres:

WIOLETTA JUSIŃSKA

119 Kingswood Dr.

Naugatuck, CT 06770

 

Kryteria oceny: 

 • zgodność z tematyką konkursu;

 • walory artystyczne;

 • oryginalność pomysłów;

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT WIRTUALNY PROMUJĄCY „NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”:

 

 •  prace wykonują uczniowie klas: 4-6 i 7-8;

 • praca należy wykonać samodzielnie;

 • uczeń może przesłać tylko jedną pracę, w formacie tiff lub jpg, rozmiar 12x18in, 300 dpi;

 • termin nadsyłania prac wraz z formularzem zgłoszeniowym drogą emaliową na adres: bcamel@yahoo.com do 20 lutego 2022 r.

 

Kryteria oceny:

 • zgodność z tematyką konkursu;

 • pomysłowość w przygotowaniu plakatu;

 • samodzielność;

                                           

 

Regulamin konkursu: 

Quiz wiedzy o wybranych bohaterach (lista z nazwiskami dołączona do regulaminu);

 

 • do konkursu, który odbędzie się na platformie zoom (on-line) może przystąpić uczeń klasy licealnej w szkole polonijnej;

 •  formularz zgłoszeniowy należy wysłać do 5 lutego 2022r. na adres mailowy inus206@aol.com;

 •  6 lutego 2022r. zgłoszeni uczniowie otrzymają wybrane postaci i materiały do przygotowania;

 • Quiz przebiegać będzie w dwóch etapach:

I etap 23 lutego 2022r - półfinał

II etap 24 lutego 2022r.- finał

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA KONSPEKT LEKCJI:

„ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – WZÓR BOHATERA I PATRIOTYZMU”

 

 • konspekt przygotowuje nauczyciel szkoły polonijnej zrzeszonej w CPSD w Ameryce;

 • konspekt ma zawierać samodzielnie przygotowane karty pracy;

 • termin nadsyłania konspektów wraz z formularzem zgłoszeniowym na e-mail: wjusinska@yahoo.com upływa 20 lutego2022r.;

 

Kryteria oceny:

 • oryginalność ujęcia tematu;

 •  poprawność metodyczna konspektu;

 

NAGRODY:

Ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród laureatom poszczególnych kategorii odbędzie się w Konsulacie RP w Nowym Jorku w marcu 2022r.

 

Koordynator z ramienia CPSD w Ameryce: Wioletta Jusińska

 Emai: wjusinska@yahoo.com

 Telefon: (203)675 -2092

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Znaczek upamiętniający:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

na plakat wykonany grafiką komputerową:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

na quiz wiedzy o wybranych bohaterach:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Konkurs dla nauczycieli: