Screen Shot 2022-01-19 at 9.10_edited.jpg

Konkurs Bajek, Baśni i Legend Polskich

Konkurs Bajek, Baśni i Legend Polskich

Polish American Teachers Associations, przy Fundacji Kościuszkowskiej, zaprasza dzieci w wieku 9 - 12 lat do udziału w Konkursie Bajek, Baśni i Legend Polskich.

 

Konkurs, tak jak w roku ubiegłym, ze względu na trwającą pandemię i reżim epidemiologiczny będzie miał formę konkursu wirtualnego.

Udział w konkursie jest dobrowolny. Szkoły, które zechcą brać udział, zobowiązane są do przestrzegania regulaminu i zaleceń organizatorów.

 

Szkoła może zgłosić do konkursu tylko po 1 uczniu w każdej kategorii lub tylko jednego ucznia w wybranej kategorii. 

Konkurs odbywa się w 2 kategoriach: język polski i język angielski.

Uczniowie, który w latach ubiegłych zajęli I miejsce nie mogą ponownie brać udziału w konkursie.

Szkoły, które są zainteresowane uczestnictwem w konkursie, proszone są zgłoszenie udziału do  5 lutego 2022 roku, poprzez odesłanie wypełnionego formularza (Participate Form) na adres konkursbajek@yahoo.com.sg

Tylko zainteresowane udziałem szkoły otrzymają dalsze informacje i instrukcję przygotowania/przesłania nagrania.

 

Nazwiska uczestników wraz z tytułem wybranej legendy, baśni lub bajki należy podać do 20 marca, natomiast nagrania wideo przygotowanych prezentacji należy przesłać do 30 kwietnia na podany później email.
 

Zachęcamy uczniów do udziału. Wszyscy biorący udział uczniowie otrzymają pocztą dyplom wraz z upominkiem, laureaci  - dyplom, upominek wraz z nagrodą finansową. 
 

Szkoły biorące udział w konkursie oraz nauczyciele przygotowujący uczniów również otrzymają dyplomy/ podziękowania.

Więcej informacji w załącznikach.


PATA - organizatorzy 

Bernadette O' Keefe

Maria Bielski

Helen Lesniak