Pierwsza Komunia Święta

Do Pierwszej Komunii Świętej przystępują uczniowie klasy III. Przyjęcie sakramentu Pierwszej Komunii Św. jest dla dzieci naszej szkoły wielkim przeżyciem. Na specjalnie przygotowanej mszy świętej, ubrani w alby chłopcy i dziewczynki po raz pierwszy przyjmują Ciało Chrystusa. Jest to wielki wydarzenie, do którego dzieci przygotowują się przez cały rok. Przyjęcie Komunii Świętej wiąże się z nauką podstawowych modlitw z Małego Katechizmu, nauką formuły spowiedzi, zapoznania się z porządkiem mszy świętej. Uroczystości związane
z Pierwszą Komunią Świętą zwykle odbywają się w maju.

Bierzmowanie

Do sakramentu Bierzmowania przystępują w naszej szkole uczniowie klasy ósmej. Istotą tego sakramentu jest przekazanie Ducha Świętego, umocnienie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. Bierzmowanie jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem
i włącza katolika w misję ewangelizacyjną kościoła.

MODLITWA PRZED I PO RELIGII

Duchu Święty,
Który oświecasz sercai umysłynasze,
Dodaj nam ochoty i zdolności,
Aby ta nauka była dla nas z pożytkiem
Doczesnym i wiecznym.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzięki Ci Boże
Za światło tej nauki,
Pragniemy, abyśmy nią oświeceni,
Mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 
 

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.