Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.

RELIGIA

Pierwsza Komunia Święta

Do Pierwszej Komunii Świętej przystępują uczniowie klasy III. Przyjęcie sakramentu Pierwszej Komunii Św. jest dla dzieci naszej szkoły wielkim przeżyciem. Na specjalnie przygotowanej mszy świętej, ubrani w alby chłopcy i dziewczynki po raz pierwszy przyjmują Ciało Chrystusa. Jest to wielki wydarzenie, do którego dzieci przygotowują się przez cały rok. Przyjęcie Komunii Świętej wiąże się z nauką podstawowych modlitw z Małego Katechizmu, nauką formuły spowiedzi, zapoznania się z porządkiem mszy świętej. Uroczystości związane
z Pierwszą Komunią Świętą zwykle odbywają się w maju.

Bierzmowanie

Do sakramentu Bierzmowania przystępują w naszej szkole uczniowie klasy ósmej. Istotą tego sakramentu jest przekazanie Ducha Świętego, umocnienie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. Bierzmowanie jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem
i włącza katolika w misję ewangelizacyjną kościoła.

MODLITWA PRZED I PO RELIGII

Duchu Święty,
Który oświecasz sercai umysłynasze,
Dodaj nam ochoty i zdolności,
Aby ta nauka była dla nas z pożytkiem
Doczesnym i wiecznym.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzięki Ci Boże
Za światło tej nauki,
Pragniemy, abyśmy nią oświeceni,
Mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.