top of page

Sztandar Szkoły

IMG_6645.JPG

"Czcij znaki narodowe jeśli chcesz, by i w świecie imię ojczyzny twej czczono..."

W dniu 3 czerwca 2007 roku  w Polskiej Szkole Sobotniej przy parafii świętych Cyryla i Metodego odbyła się wyjątkowej rangi uroczystość. Cała społeczność szkolna zebrała się w kościele parafialnym, aby uczestniczyć w ceremonii nadania i poświęcenia sztandaru. Już na wiele miesięcy przed uroczystością uczniowie przygotowywali się do uczestnictwa w tej uroczystości, skrupulatnie zgłębiając życie i działalność dwóch świętych: Cyryla i Metodego, którzy są patronami tutejszej parafii i którzy znajdują się na rewersie sztandaru.

Ceremonia nadania szkole sztandaru przyciągnęła do kościoła tłumy uczniów, rodziców i wiernych należących do parafii świętych Cyryla i Metodego. Licznie stawili się też zaproszeni goście, między innymi z Konsulatu Generalnego RP i innych polonijnych organizacji. Nie zabrakło wzruszających przemówień, życzeń i kwiatów. O oprawę muzyczną zadbał chór "Hejnał".

Sztandar szkoły jest ważnym symbolem, któremu należy się cześć i szacunek. Jest on symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych postaw jego poszanowania.

bottom of page