top of page

Szanowni Dyrektorzy,

 

ze względu na to, że pojawia się coraz więcej pytań dotyczących Seal of Biliteracy (Pieczęci Dwujęzyczności), w imieniu zarządu CPSD pragnę podzielić się z Państwem informacjami, jakie posiadam na ten temat, zaznaczając z góry, że nie są one z pewnością wyczerpujące.

Na wstępie pragnę zaznaczyć, że nie jest to egzamin, tylko program oferowany przez amerykańskie licea, jak wiele innych, uczniom najbardziej ambitnym i pracowitym. Pomysł programu zrodził się w Kalifornii w 2008 roku z inicjatywy organizacji Californian Together, mający na celu promowanie wielojęzyczności.

 

Został zatwierdzony w tym stanie w 2011 roku i na dzień dzisiejszy jest dostępny w 37 stanach (info. z Internetu: www.sealofbiliteracy.org).Należy podkreślić fakt, że wprowadzenie tego programu jest dobrowolne, co oznacza, że poszczególne okręgi szkolne i indywidualne szkoły mają prawo wyboru i pomimo że są określone podstawowe kryteria, dostępne są modyfikacje, w zależności od warunków i potrzeb danej szkoły/okręgu. Warto też podkreślić, że program ten jest coraz bardziej popularny i Seal of Biliteracy otrzymuje wielu uczniów, w tym tych ze znajomością języka polskiego.

 

Na dzień dzisiejszy nie ma ogólnokrajowego egzaminu, który kwalifikowałby kandydatów do programu (p. Marzena Owiński z Chicago,aktywna propagatorka  i koordynatorka Seal of Biliteracy po polsku, prowadzi działania w tym kierunku, ale nie mam informacji na jakim jest etapie). Dostępny jest natomiast egzamin STAMPS4S w języku polskim. Zdanie egzaminu nie jest jednak jednoznaczne z otrzymaniem pieczęci, należy spełnić inne wymogi, z których najważniejszą jest średnia z języka angielskiego 90 lub wyższa. Egzamin z języka polskiego też nie jest obowiązkowy, dana szkoła/okręg może zakwalifikować kandydata do programu i wyznaczyć mu zadania potrzebne do otrzymania pieczęci. Jak wspomniałam powyżej, szkołom jest pozostawiona duża swoboda działania w tym zakresie.

 

W związku z powyższym, pierwszym krokiem jest zasięgnięcie informacji w amerykańskiej szkole na ten temat (o pieczęć mogą ubiegać się uczniowie kl. 3 i 4 liceum amerykańskiego). Z tego co mi wiadomo, to nawet jeżeli dana szkoła nie ma tego programu, ma obowiązek umożliwienia zainteresowanym uczniom osiągnięcia pieczęci- w innej szkole lub okręgu. Dyrektorzy i nauczyciele szkół polonijnych mogą wspierać swoich uczniów w drodze do osiągnięcia pieczęci dwujęzyczności poprzez przekazywanie informacji i ewentualne kursy przygotowujące - na stronie STAMPS4S można sobie zrobić próbny test, co pomoże zorientować się jaki poziom znajomości języka jest wymagany. Polecam również odwiedzenie strony internetowej, do której link podałam na wstępie, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że kryteria mogą być różne w każdym stanie, jak również strony www.sealofbiliteracypopolsku.com.

 Proszę również pamiętać, że jest to zupełnie inny program niż egzamin LOTE, który słusznie był jeszcze niedawno nazywany Polish Regent, jest on bowiem egzaminem tej samej kategorii co wszystkie regents zdawane przez licealistów z innych przedmiotów. Warto też przeznaczyć, że od kilkunastu lat przystępuje do niego ok.400 uczniów szkół polonijnych rocznie i poza pojedynczymi przypadkami, otrzymują oni za to 3 kredyty w swoich amerykańskich liceach.

 

Mam nadzieję, że przekazane przeze mnie informacje okażą się pomocne, jestem również do dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań, chociaż jak zaznaczyłam na wstępie, nie jestem ekspertem w tym temacie.

 

Z poważaniem

 

Bożena Mahmoud

Rzecznik prasowy CPSD

+1 (516) 658-1992

bottom of page