boys-286245_1920.jpg

Powrót do Szkoły 

Na ten dzień czekaliśmy całe wakacje.

Szanowni Państwo, 

Z radością witamy wszystkich Państwa a w szczególności Państwa dzieci w nowym roku szkolnym.  Zdrowie Państwa dzieci oraz nauczycieli jest dla nas najważniejsze. W związku z panującą sytuacją od miesięcy pracujemy nad planem oraz otoczeniem szkoły. Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić dzieciom bezpieczne środowisko edukacyjne ale również w zakresie możliwości beztroskie, wypełniając je po brzegi radością.

Poniżej znajdą państwo wskazówki oraz dokumenty do pobrania dotyczące bezpiecznego powrotu do szkoły. 

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zaleceniami oraz załącznikami. Wszelkie pytania proszę kierować do wychowawców klas, którzy to zbiorą wypełnione przez Państwa dokumenty.

z wyrazami szacunku, 

Dorota Andraka 

Dyrektor Szkoły 

 ROK SZKOLNY 2020/21

 

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2020/21 spotkaniami wyjaśniającym funkcjonowanie naszej placówki w okresie obowiązujących przepisów związanych z panująca pandemią COVIT-19.

Przypominamy, że każda klasa jest podzielona na dwie grupy: A i B (listy uczniów z podziałem na grupy, plan spotkań, wszystkie rozporządzenia każdy uczeń otrzyma na e-mail od wychowawcy). Uczniowie będą uczęszczać w grupach na zajęcia co drugi tydzień. W tygodniu wolnym od zajęć stacjonarnych będą organizowane specjalne spotkania na ZOOM jako uzupełnienie zajęć dydaktycznych (szczegółowe informacje po 10 października).  Kalendarz zajęć zostanie umieszczony na stronie szkoły oraz przesłany każdemu uczniowi. Informacje o podręcznikach, z których będą korzystać uczniowie zostaną przesłane bezpośrednio do uczniów przez nauczycieli.

Na pierwszych zajęciach każdy uczeń przekazuje wychowawcy dokumenty, które zobowiązani są uzupełnić rodzice:

 1. Kwestionariusz osobowy ucznia.

 2. Oświadczenie dotyczące pomiaru temperatury 

 3. Ankieta o stanie zdrowia ucznia 

 4. Oświadczenie informujące o zapoznaniu się z wszystkimi regulaminami obowiązującymi w szkole.

 5. Opłatę za szkołę i religię należy uiścić do 15 października

 

       w godz.  Piątek 5:30PM. do 9:30 PM

                      Sobota 10:00AM. do: 2:00 PM

 

INFORMACJE O SPOTKANIACH RELIGIJNYCH UCZNIOWIE DOSTANĄ NA PIERWSZYCH ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH .


           

 

KONTAKT Z RODZICAMI W PRZYPADKU POGORSZENIA SIĘ STANU ZDROWIA
UCZNIA W SZKOLE

 

 1. Nauczyciele mają obowiązek obserwować uczniów i monitorować ich stan zdrowia w czasie trwającej epidemii koronawirusa przez cały czas pobytu uczniów w szkole. 

 2. Nauczyciel ma obowiązek natychmiast powiadomić dyrektora szkoły w przypadku zaobserwowania złego samopoczucia ucznia. 

 3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, za zgodą rodziców, można dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka.

 4. Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców o złym stanie zdrowia ucznia 

 5. Rodzice powiadomieni o stanie zdrowia dziecka i występujących objawach zobowiązani są do przybycia do szkoły i przejęcia opieki nad dzieckiem tak szybko jak to możliwe.

 6. Rodzice powinni zabrać dziecko do domu i umówić wizytę u lekarza.  

 
PLAN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH STACJONARNYCH 

2 października - piątek, grupa A 

klasy: 6, 7,8 godz. 6:00 PM do 9:30 PM

klasy: 9,10, 11, 12 godz.6:30PM do 9:30PM

3 października -sobota, grupa A

klasy:0, 1,2, 3,4,5 godz. 10:30 do 2:00 PM 

9 października - piątek, grupa B 

klasy: 6, 7,8 godz. 6:00 PM do 9:30 PM

klasy: 9,10, 11, 12 godz.6:30PM do 9:30PM

10 października -sobota, grupa B

klasy:0, 1,2, 3,4,5 godz. 10:30 do 2:00 PM

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kwestionariusz osobowy ucznia na rok szkolny 2020/2021

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA UCZNIÓW 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE POTWIERDZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM W SZKOLE

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII

ZGODA RODZICA/

OPIEKUNA PRAWNEGO

DEKLARACJA Q&A

PLAN WEJṠCIA I WYJṠCIA DO I ZE SZKOŁY