top of page
  • Małgorzata Skrodzki

Zadanie domowe na 2 lutego

Proszę uzupełnić ćwiczenie 1 na stronie 66 oraz dokończyć notatkę z lekcji - "Polska pod okupacją".25 views
bottom of page