top of page
  • Renata Naklicka

Praca domowa z dnia 06.10.2023 dla klasy IX

"Sladami naszych przodkow"- napisz o wybranej osobie z rodziny lub najblizszych, ktora wniosla jakis wklad w rozwoj spolecznosci polonijnej.

1 view

Recent Posts

See All

"Sladami naszych przodkow"- napisz o wybranej osobie, z rodziny lub najblizszego otoczenia, ktora wniosla jakis wklad w rozwoj polonijnej spolecznosci.

bottom of page