top of page
  • Renata Naklicka

Praca domowa z dnia 22.09.2023 dla klasy IX

Napisz kim byl Hammurabi i podaj 5 przykladow z jego kodeksu.

5 views

Recent Posts

See All

"Sladami naszych przodkow"- napisz o wybranej osobie, z rodziny lub najblizszego otoczenia, ktora wniosla jakis wklad w rozwoj polonijnej spolecznosci.

bottom of page