top of page
  • Agnieszka Kumorowska

Praca domowa dla klasy 4b na 10 lutego.

Proszę:

  1. Nauczyć się czytać fragment na czas - str.115

  2. Zrobić ćwiczenie 6 , str.104- ćwiczenia.

20 views

Recent Posts

See All

Praca domowa dla klasy 4 b na 20 stycznia.

Na ostatniej lekcji przerabialiśmy czytankę ze str 103. Powtarzaliśmy nazwy pór roku, dni tygodnia i nazwy miesięcy. Uczyliśmy się tworzyć rodziny wyrazowe oraz wyrazy pochodne. Ćwiczyliśmy odmianę cz

bottom of page