School Supply

Styczeń w Naszej Szkole

- Do końca stycznia trwać będzie akcja "Dar Serca" - zachęcamy do włączenia się w to dzieło pomocy dzieciom. - Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu...

exclamation-31198_1280.png

Egzaminy Certyfikatowe z Języka polskiego jako Obcego

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego podjęła decyzję o odwołaniu sesji egzaminacyjnej w dniach 6-7 czerwca 2020 r. Egzamin, zaplanowany na 17-18 października 2020 r. odbędzie się na poziomach: B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.