top of page
  • wieslawahospod

Zadanie domowe na 22 marca

1.Wykorzystując wyrażenia z ostatniej lekcji , proszę utworzyć zdania złozone , w kórych zawarta będzie maksymalna ilość informacji dotyczących Jana III Sobieskiego ( tak jak ćwiczyliśmy na ostatnich zajęciach).

Budując zdania proszę pamiętać o użyciu rzeczowników z przymiotnikami w poprawnej formie.

Pomocą przy odmianie rzeczowników przez przypadki służyć mogą notatki z wcześniejszych lekcji , tabelka na str.103 oraz wzór na str.113 podręcznika.


2. Ćw. 3 i 4 str.131, ćw. 5 str.132 podręcznika do j.polskiego.


3. Ćw. 1 lub 2 (do wyboru) str.70 , podręcznika do historii.


Wiesława Hospod

65 views0 comments

Recent Posts

See All

Zadanie domowe na 31 maja

J,POLSKI- Ćw.1 str,230, ćw. 1 str.233, ćw. 1 str. 239 HISTORIA- Proszę napisać pieć zdań zawierających najważniejsze informacje dotyczące Tadeusza Kościuszki / informacje na str. 104-106 podręcznika

Comments


bottom of page