top of page
  • Writer's picturemagdaslaski5

Praca domowa na 9 grudnia

J. polski

Proszę zrobić ćw. 7 str. 47

ćw. 8, 9 str. 48

Proszę nauczyć się pytań rzeczownika, czasownika i przymiotnika ( informacje w zeszycie ) Będę o to pytała za tydzień.


Religia

Postanowienia adwentowe - xero w zeszycie


Historia ( na 16 grudnia)

ćw. 1 str. 28

47 views0 comments

Recent Posts

See All

Praca domowa na 9 marca

Zadanie domowe Str. 133. Proszę obejrzeć video https://www.youtube.com/watch?v=1zRGzlWqce4 i napisać 10 zdaniowy tekst na temat filmu.

Zadanie domowe na 3 lutego

Proszę zrobić pytanie 1c str. 109 10 osób wypowiedziało się na temat księdza Karola Wojtyły. Proszę odnaleźć te wypowiedzi i napiać 10 zdań ( wliczając mój przykład). Podpowiedź:) - zdania zaczynają s

コメント


bottom of page