top of page
  • Writer's picturemagdaslaski5

Praca domowa na 11 listopada

Proszę napisać zdania z wyrazami z ćwiczenia 3 str. 45 . Wyrazy powinny być w formie Biernika ( z końcówką -ę ) .

np. Wczoraj czytałam interesującą gazetę.

67 views0 comments

Recent Posts

See All

Praca domowa na 9 marca

Zadanie domowe Str. 133. Proszę obejrzeć video https://www.youtube.com/watch?v=1zRGzlWqce4 i napisać 10 zdaniowy tekst na temat filmu.

Zadanie domowe na 3 lutego

Proszę zrobić pytanie 1c str. 109 10 osób wypowiedziało się na temat księdza Karola Wojtyły. Proszę odnaleźć te wypowiedzi i napiać 10 zdań ( wliczając mój przykład). Podpowiedź:) - zdania zaczynają s

Comments


bottom of page