top of page
  • Agnieszka Kumorowska

Praca domowa dla klasy 4b na 4 listopada.


Na ostatniej lekcji omawialiśmy legendę pt. "Czarcia Łapa" oraz poznawaliśmy Lublin- miejsce akcji legendy.

Z gramatyki uczyliśmy się o przymiotnikach, szczególnie skupiliśmy się na przymiotnikach opisujących i oceniających ludzi. Robiliśmy ćwiczenia gramatyczne ze str. 38-43.


Na pracę domową proszę:


  1. Ułożyć i napisać w zeszycie 8 zdań z podanymi przymiotnikami ( wysoki, mądry, szczupła, pracowita, miły, odważny, fajna, spokojna).

  2. Przeczytać (nie uczyć się czytać) czytankę pt."Dla tych, którzy odeszli..."- czytanka , str.57 oraz napisać w zeszycie o jakich świętach opowiada ta czytanka.

  3. Za dwa tygodnie - na 11 listopada ! - zaczynamy przygotowywać się do dyktanda- str.48.

  4. Dzieci,(tylko) te które nie były na ostatnich zajęciach oraz te, które nie nauczyły się wcześniej, będą zaliczać czytanie z poprzedniej pracy domowej ( z 28 października)- fragment , str.39.

Pozdrawiam :)

p.Agnieszka


68 views
bottom of page