top of page
  • Agnieszka Kumorowska

Praca domowa dla klasy 4b na 13 stycznia.


Na ostatniej lekcji powtarzaliśmy zasady pisowni "ó" oraz uczyliśmy się odmiany czasowników przez osoby w liczbie mnogiej i pojedynczej.

Poznaliśmy biografię Hansa Christiana Andersena oraz jedną z jego baśni pt."Dziewczynka z Zapałkami".


Proszę:


1 .Z gramatyki- zrobić ćwiczenia ze str. 78-79.

2. Z czytanki -nauczyć się czytać czytankę (CAŁĄ) ze str.103-104.

3. ZA DWA TYGODNIE ( na 20 stycznia) proszę przygotować się do dyktanda -

zapamiętać pisownię podanych wyrazów i zasadę wyjaśniającą dlaczego piszemy w tym wyrazie "ó".


Wyrazy do dyktanda:

1."ó" wymienia się na "o" - stół, mróz, łóżko, wieczór, lód

2. "ó" wymienia się na "e" - siódmy, pióro, przyniósł, przyjaciółka, zbiórka

3."ó" wymienia się na "a" - dwójka, wrócić, powtórzyć, wymówić,

4. ''ó'' w zakończeniach "-ów", "-ówka" - Kraków, butów, parówka, żarówka, pocztówka

Pozdrawiam :)

p. Agnieszka

44 views

Recent Posts

See All
bottom of page