top of page
  • Agnieszka Kumorowska

Praca domowa dla klasy 4 b na 20 stycznia.

Na ostatniej lekcji przerabialiśmy czytankę ze str 103. Powtarzaliśmy nazwy pór roku, dni tygodnia i nazwy miesięcy. Uczyliśmy się tworzyć rodziny wyrazowe oraz wyrazy pochodne. Ćwiczyliśmy odmianę czasowników przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej- robiliśmy ćwiczenia z ćwiczeniówki - str.79-85.


Proszę:

  1. Ułożyć i napisać w zeszycie zdania z nazwami miesięcy , od lipca do grudnia ( wcześniejsze zrobiliśmy już w szkole).

  2. Nauczyć się ponownie czytać czytankę CAŁĄ z poprzedniej pracy domowej, str.103-104.

  3. Przygotować się do dyktanda : zapamiętać pisownię podanych wyrazów i zasadę wyjaśniającą dlaczego piszemy w tym wyrazie "ó". Wyrazy do dyktanda: 1."ó" wymienia się na "o" - stół, mróz, łóżko, wieczór, lód 2. "ó" wymienia się na "e" - siódmy, pióro, przyniósł, przyjaciółka, zbiórka 3."ó" wymienia się na "a" - dwójka, wrócić, powtórzyć, wymówić, 4. ''ó'' w zakończeniach "-ów", "-ówka" - Kraków, butów, parówka, żarówka, pocztówka

Pozdrawiam :)

p.Agnieszka


52 views0 comments

Recent Posts

See All

Praca domowa dla klasy 4b na 1 czerwca.

Proszę; 1. Nauczyć się czytać rymowany wierszyk z ''ch'- Gramatyka , str.158 2.Zrobić ćwiczenia; ćw.2, str.162 / ćw.4, str.164 / ćw.7, str.166 i ćw.1, str.167- Gramatyka. Pozdrawiam :) p.Agnieszka

Praca domowa dla klasy 4b na 18 maja.

Proszę: Wybrać i nauczyć się czytać jeden dowolny paragraf z czytanki pt. '' Serce Matki '' , str.170-171 . Napisać w zeszycie - ''Moje wymarzone wakacje"- jak wyglądałyby twoje wymarzone wakacje? Gra

Praca domowa dla klasy 4b na 11 maja.

Proszę ; 1.Przeczytać czytankę str.154-155 i nauczyć się czytać fragment na czas. 2.Opisać w zeszycie ( swoimi słowami - nie przepisywać z książki ) obrazek ze str.154 - (kto jest na obrazku?, opisać

Comments


bottom of page