top of page
  • Agnieszka Kumorowska

Praca domowa dla klasy 4 b na 20 stycznia.

Na ostatniej lekcji przerabialiśmy czytankę ze str 103. Powtarzaliśmy nazwy pór roku, dni tygodnia i nazwy miesięcy. Uczyliśmy się tworzyć rodziny wyrazowe oraz wyrazy pochodne. Ćwiczyliśmy odmianę czasowników przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej- robiliśmy ćwiczenia z ćwiczeniówki - str.79-85.


Proszę:

  1. Ułożyć i napisać w zeszycie zdania z nazwami miesięcy , od lipca do grudnia ( wcześniejsze zrobiliśmy już w szkole).

  2. Nauczyć się ponownie czytać czytankę CAŁĄ z poprzedniej pracy domowej, str.103-104.

  3. Przygotować się do dyktanda : zapamiętać pisownię podanych wyrazów i zasadę wyjaśniającą dlaczego piszemy w tym wyrazie "ó". Wyrazy do dyktanda: 1."ó" wymienia się na "o" - stół, mróz, łóżko, wieczór, lód 2. "ó" wymienia się na "e" - siódmy, pióro, przyniósł, przyjaciółka, zbiórka 3."ó" wymienia się na "a" - dwójka, wrócić, powtórzyć, wymówić, 4. ''ó'' w zakończeniach "-ów", "-ówka" - Kraków, butów, parówka, żarówka, pocztówka

Pozdrawiam :)

p.Agnieszka


51 views

Recent Posts

See All
bottom of page