top of page
  • Małgorzata Skrodzki

Klasa 7 - Religia - na 1 grudnia

Proszę wykonać zadanie domowe ze strony 19 (1 i 2)

Do zobaczenia na katechezie 1 grudnia :)

pani Małgosia

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Zadanie domowe na 31 maja

J,POLSKI- Ćw.1 str,230, ćw. 1 str.233, ćw. 1 str. 239 HISTORIA- Proszę napisać pieć zdań zawierających najważniejsze informacje dotyczące Tadeusza Kościuszki / informacje na str. 104-106 podręcznika

Comments


bottom of page