Grono Pedagogiczne

dr Dorota Andraka
Dyrektor Szkoły
Magdalena Ślaski
Wicedyrektor Szkoły klasy 7-12
Wychowawczyni klasy 5 
Beata Grygiel
Wicedyrektor Szkoły klasy 1-6
Paulina Miltakis-Hryniewicka
Wychowawczyni 4 latków i  klasy 6b
Jolanta Łapińska
Wychowawczyni zerówki
Aleksandra Korga
Asystentka nauczyciela - zerówka
Małgorzata Skrodzki
Wychowawczyni klas: 1 i 11 
Katarzyna Kornak
Wychowawczyni klas: 3a i 8
Agnieszka Kumorowska
Wychowawczyni klasy 4b
Marzena Huba
Wychowawczyni klas: 3b i 10 
Justyna Wódz
Wychowawczyni klasy 4a
Małgorzata Dziekońska
Wychowawczyni klasy 7
Dorota Rutkowska
Wychowawczyni klas: 6a i 9 
dr Iwona Korga
Wychowawczyni klasy 12

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.