top of page
zakladka.png

Zuchy (Harcerstwo)

Czym jest ruch zuchowy?

• to wielka zabawa,

• to zabawa wyrabiająca odwagę, pawdomówność, karność, zaradność, zręczność, bystrość i opanowanie,

• to zabawa przynosząca dzieciom radość życia i pogodę,

• to odkrywcza zabawa w "coś" i "kogoś".

Co daje ruch zuchowy dzieciom?

• wyrabia dobre cechy charakteru, 

• uczy współżycia i współpracy w zespole,

• dąży do podniesienia poziomu kultury duchowej,

• uczy miłości Boga,

• dąży do utrzymania polskości przez zapoznanie dzieci z pięknem języka polskiego,
 tradycji i zwyczajów polskich,

• uczy umiłowania ludzi, zwierząt i przyrody.

Zuchy "Polskie kwiaty" — od lat 7 do 11

Skrzaty "Śnieżki" — od 4 do 6 lat

Campfire Badge White

ROLA RODZICA w ZUCHACH

Rodzice mogą pomóc w harcerstwie poprzez wspieranie drużynowe/wodzów w wychowaniu harcerskim.

W domu wspierać cechy:

Samodzielność — wysyłać na kolonie,

Odwaga — przekonać zuchy że nie mają się czego bać,

Punktualność — przywozić zuchy na czas na zbiórki i odbierać je punktualnie na końcu,

Odpowiedzialność — zachęcać zuchy aby nie opuszczały zbiórki.

• Pomóc z majsterkowaniem na zbiórkach

• Towarzyszyć w wyprawach sportowych

• Płacić składki na czas

• Organizować prace zarobkowe aby uzbierać fundusze na gromadę

• Sponsorować wycieczki

PRAKTYCZNIE RODZICE POWINNI:

Zuchy Flyer-page-001.jpg
bottom of page