Konkurs „Katyń 1940” zainicjowany przez Marszałka Sejmu RP E. Witek

  Miło nam poinformować, że został rozpoczęty projekt literacko-plastyczny skierowany dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940,” którego celem jest upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej. Konkurs rozpoczął się 1 lutego br. i potrwa do 23 marca br. (daty wstępne), a pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Marszałek Sejmu RP - Elżbieta Witek. Przewodniczącym komitetu honorowego jest Prezydent RP Andrzej Duda, a członkami kapituły są Minister Edukacji Narodowej - Dariusz Piontkowski, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Mariusz Kamiński, Minister Obrony Narodowej - Mariusz Błaszczak oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - dr Jarosław Szarek. Na czele komisji konkursowej stanął prof. Tadeusz Wolsza.

W konkursie „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” udział mogą wziąć uczniowie szkół ponadpodstawowych z całego kraju (w tym uczniowie szkół polonijnych). Prace konkursowe będą ocenianie w dwóch kategoriach: plastycznej (kartka pocztowa upamiętniająca zbrodnię) oraz literackiej. Gala wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się 24 kwietnia br. w Sali Kolumnowej polskiego parlamentu.

Założeniem przedsięwzięcia jest uczczenie 80. rocznicy mordu w Lesie Katyńskim. Konkurs służy także popularyzowaniu wiedzy o Zbrodni Katyńskiej. Jest również szansą na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodych ludzi. 

Linki do szczegółowych informacji:

http://www.sejm.gov.pl/media9.nsf/files/JMAK-BLFKLC/%24File/Regulamin%20konkursu.pdf

http://www.sejm.gov.pl/media9.nsf/files/JMAK-BLFKLS/%24File/Karta%20zg%C5%82oszenia.pdf

 

Z wyrazami uszanowania,

 

Mateusz Z. Gmura

Wicekonsul
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
233 Madison Ave (Jan Karski Corner)

New York, NY 10016

tel: +1 (646) 237-2111 | kom. +1 (646) 670-2471

www.nowyjork.msz.gov.pl   

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.