top of page

Regulamin Ucznia

 1. W szkole porozumiewamy się zawsze w języku polskim.

 2. W czasie zajęć szkolnych, bez pozwolenia nauczyciela, nie wolno nam opuszczać budynku szkolnego.

 3.  W czasie przerw nie biegamy po korytarzach.

 4. Nie żujemy gumy w szkole.

 5. Gdy w czasie lekcji chcemy coś powiedzieć, podnosimy rękę.

 6. Nie jemy w czasie lekcji.

 7. Nie bierzemy rzeczy, które nie są naszą własnością.

 8. Do szkoły nie przynosimy ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.

 9. Odrabianie lekcji jest naszym obowiązkiem.

 10. Do szkoły zawsze przychodzimy z podręcznikami, zeszytami i przyborami szkolnymi.

 11. Wszystkie wypadki zgłaszamy do nauczyciela.

 12. Do nauczycieli, koleżanek i kolegów zwracamy się grzecznie i z szacunkiem.

 13. Nie używamy brzydkich wyrazów.

 14. Przestrzegamy dobrych manier.

 15. Dbamy o czystość i porządek w szkole.

bottom of page