• Małgorzata Skrodzki

Zadanie z 17 kwietnia - grupa A i z 24 kwietnia - grupa B

Język polski - Nauczyć się pięknie czytać opowiadanie "Dobra Ada" na str. 54-55

Odszukać i zaznaczyć w tekście ołówkiem wszystkie DWUZNAKI (sz, cz, rz, ch, dz, dź)

Przepisać te dwuznaki pięknie do zeszytu (tylko raz jeden dwuznak) i wypisać z czytanki wszystkie słowa z dwuznakami.Proszę dokończyć powtarzanie zmiękczeń (wycinanki) - wzorem tej, którą dzieci już zrobiły w klasie. Nauczyć sie czytać wklejone słowa. Rysunki pokolorować.
Religia - Zadanie na stronie 39 i na stronie 42 (omówiliśy dwa tematy).

Nauczyć się Aktu Wiary (prawie wszystkie dzieci ładnie nauczyły się Aktu Żalu)


96 views

Recent Posts

See All