• Alicja Grygiel

Zadanie domowe z dnia 23 października kl 6

Dla grupy A i B


- udziel odpowiedzi na pytania związane z Polską ( kartki ksero)


- Naucz się fragmentu wiersza St Dobrowolskiego „Być może” -6 pierwszych linijek - kartki ksero ( termin za miesiąc)


- Zadanie dla gr B ponieważ gr A zrobiła to w klasie:


- Napisz pozdrowienia z Polski na kartce pocztowej i wykonaj ilustracje

Nie wszyscy uczniowie nauczyli się pierwszej zwrotki i refrenu hymnu polskiego. Będę pytać na następnych zajęciach tych uczniów, którzy będą gotowi zdawać.

8 views

Recent Posts

See All

Zadanie domowe klasa 6 grupa B z dnia 6 listopada

Język polski Podręcznik str 30 zad 5 str 31 zad 9 str 34 zad4 str 35 6, 8, 9 Przeczytaj opowiadanie "Niezapomniany szpak" - kartki ksero, naucz się ładnie czytać dowolnie wybranych przez siebie

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.