• kornakkatarzyna

Zadanie domowe na 4 lutego

,,Miłujcie waszych nieprzyjacioł i módlcie sie za tych, ktorzy was prześladują, abyście stali się synami Ojca waszego, kóry jest w niebie ; ponieważ on sprawia, że słońce jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych . Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, coż za nagrodę mieć będziecie ?

( Mat 5, 44-46)


Gdybyś żył w czasach wojennych, czy potrafiłbyś wzorem Stanisława Wyszyńskiego, przebaczyć oprawcom, którzy skrzywdzili Twoich bliskich?

Napisz 100 słów.

43 views

Recent Posts

See All