top of page
  • Writer's pictureklkochanek

Zadanie domowe na 21 kwietnia

Updated: Apr 19Dobry wieczor,


j.polski

czytanka str.160

cw1,str.159

cwiczenia str.226

Prosze napisac jakie znasz tradycje wielkanocne.


Historia

cw.4,str.59


Religia

Prosze wykonac plakat ukazujacy Cuda Eucharystyczne blogoslawionego Carlo Acutisa.


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:

Praca plastyczna „Eucharystia autostradą do nieba” - Carlo Acutis


1. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych:

a.​4-6 lat b.​7-10 lat c. ​11-14 lat d.​15-19 lat

2. Uczestnikami konkursu są osoby indywidualne. Każdy uczestnik może złożyć

tylko jedną pracę konkursową.

3. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej ukazującej cuda eucharystyczne. Stworzona przez błogosławionego Carlo Acutisa strona internetowa, w której zebrał wszystkie cuda eucharystyczne zarejestrowane w historii Kościoła (www.carloacutis-en.org) jest doskonałym źródłem inspiracji.

a.​Prace na konkurs muszą być pracami autorskimi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz nieprzedstawionymi w innych konkursach. Przekazanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tej właśnie treści.

b.​Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

c.​Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarele etc.). Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.

d.​Prace powinny być wykonane w formacie A3.

e. ​Każda praca konkursowa powinna zawierać na odwrocie imię, nazwisko, nazwę reprezentowanej placówki autora oraz dołączoną kartę zgłoszenia.

4. Prace należy przesłać do 25 kwietnia 2023 roku na adres koordynatora konkursu

plastycznego:

Monika Wroblewski

105-00 Shore Front Pkwy, apt 8E

Rockaway Park, New York, 11694


5. W razie pytań odnośnie konkursu plastycznego prosimy o kontakt z wyżej wymienionym koordynatorem.

E-mail: moniuszkoPLrbny@gmail.com lub tel: +1-917-742-1885.


KRYTERIA OCENY:

- Kreatywność w przedstawieniu tematu konkursu

- Walory artystyczne

- Zgodność z tematem

- Samodzielność wykonania

Karta zgłoszenia do konkursu

Praca plastyczna

„Eucharystia autostradą do nieba” - Carlo Acutis

(zgłoszenia dokonuje uczeń lub opiekun)


Imię i nazwisko ucznia: _________________________________

Data urodzenia (MM-DD-RRRR) ____________________________

Klasa w szkole polonijnej _______________________________

Nazwa szkoły polonijnej, do której uczęszcza uczeń lub parafii:

______________________________________________________

Imię i nazwisko dyrektora szkoły:

______________________________________________________

Telefon kontaktowy ucznia lub rodzica:

______________________________________________________

E-mail ucznia (proszę napisać drukowanymi literami):

______________________________________________________

Zakreśl, do której grupy wiekowej należy uczestnik konkursu

A. 4-6 lat B. 7-10 lat

C. 11-14 latAdoracja Mlodziezowa i Wystawa "Eucharystia autostrada do nieba ".

15 kwietnia(sobota )8.00-9.00pm

Parafia Sw.Stanislawa Kostki(Greenpoint)

Mozliwosc skorzystania z Wystawy po adoracji.


WYSTAWA

Carlo Acutis "Cuda Eucharystyczne" 15-22 kwietnia.

Parafia Sw.Stanislawa Kostki


Dziekuje ,


100 views

Recent Posts

See All

Dzien dobry , j.polski czytanka str.194 str.136 ,cw 7 str.191,cw 3 religia str.51 geografia str.65 1 czerwca w czwartek- Uroczyste zakonczenie roku szkolnego . Rozpoczely sie zapisy do polskiej szkoly

Dzien dobry , j.polski czytanka str.184 cw,str.181 i 182 Prosze uzupelnic zalegle cwiczenia . historia Prosze napisac kilka zdan na temat Tadeusza Kosciuszki lub Kazimierza Pulaskiego.(Str.83) dziekuj

Dzien dobry, j.polski - czytanka str.172 cw.str .169 Religia -str.35 Geografia-Prosze przeczytac lekcje o Krakowie.(str.62 i 63) dziekuje ,

bottom of page