Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.

  • Aleksandra Korga

Zadanie Domowe Na 14 Marca

Str 20 - Czytaj

Str 21 cw 2, Str 22 cw 1+2

7 views