top of page
  • Małgorzata Skrodzki

Zadanie domowe na 13 października

Ćwiczenie 3 i 4 ze strony 18.

Zapraszam Was do udziału w Mszy Dziedzictwa Narodowego 15 października.
16 views
bottom of page