• kornakkatarzyna

zadanie domowe na 1 listopada

Na podstawie obejrzanego filmu pt ,, Honor miasta " przygotuj pisemnie jedno z dwoch polecen :


* Biogram Jana Nowaka Jezioranskiego lub Krystyny Kraheskiej.


* Dlaczego doszlo do wybuchu powstania.

0 views

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.