top of page
  • Writer's pictureIwona Korga

Zadanie domowe klasa 11b z 28 października

Prosze napisać 6 zadań na temat wiersza Adama Asnyka pt. Do Młodych s. 175 w książce , jakie zadania wyznacza poeta młodemu pokoleniu?

Do zobaczenia w szkole!

13 views

Recent Posts

See All

Przygotuj pisemne sprawozdanie ze spotkania z pisarką Barbarą Kosmowską, jeśli nie było Cie na spotkaniu napisz o wybranej książce autorki. Do zobaczenia w szkole. Iwona Korga

Na podstawie fragmentu dramatu Gabreli Zapolskiej pt." Moralność Pani Dulskiej", przygotuj pisemnie ocenę Pani Dulskiej - jakim była człowiekiem? Do zobacznia, Iwona Korga

Proszę przygotować pisemnie wypracowanie domowe na temat: kto jest moim bohaterem. Do zobaczenia w szkole. Iwona Korga

bottom of page