• Alicja Grygiel

Zadanie domowe kl 6 na 02/05/21

Religia : Naucz się 7 sakramentów świętych - na ocenę

Geografia: str 33 zad 3 i 4

Historia: str 77

Język polski:

1. Kartki ksero

2. Odmień przez osoby czasownik tańczyć, liczyć

3. Napisz 6 zdań o tym co lubisz robić.

4 views

Recent Posts

See All