• Małgorzata Skrodzki

Zadanie domowe: grupa A (na 17 kwietnia) i grupa B (na 24 kwietnia)


język polski:

proszę nauczyć sie pięknie czytać tekst "Alfabet" z czerwonej książki ze strony 53 lub tekst "Samogłoski" lub tekst "Alfabet" - grupa B ma kartki ksero w folderach, grupę A proszę o wydrukowanie pdf, ponieważ zapomniałam rozdać kartek w klasie.


Samogłoski
.pdf
Download PDF • 252KB

Alfabet
.pdf
Download PDF • 274KB

Proszę też wspólnie przeczytać opowiadanie "Jak wróbelek Elemelek w szkole uczył się literek". Proszę, żeby dzieci przygotowały ustnie odpowiedzi na pytania pod tekstem.


Opowiadanie o wróbelku Elemelku
.pdf
Download PDF • 1.25MB

Proszę, aby dzieci pięknie wpisały w białych ćwiczeniach - na samym końcu w liniaturze - cały polski alfabet, małymi literami (32 literki)


religia:

zadanie 1 i 2 na stronie 53.

Proszę pokolorować obrazek do przypowieści o synu marnotrawnym, proszę nauczyć się Aktu Żalu oraz piosenki Przepraszam Cię Boże skrzywdzony w czlowieku


Zachęcam, aby dzieci modliły się co wieczór modlitwą Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo.


78 views

Recent Posts

See All