• Magdalena Slaski

Zadanie domowe dla grupy A i B ( 5 grudnia i 12 grudnia)

Religia - proszę zrobić ćwiczenia 1-4 w podręczniku str. 15.


Historia - proszę zrobić ćw. 1/15, 4/16, 5/17 dla chętnych ćw. 15/21.


J. polski - napisz 7 zdań rozwiniętych z wyrazami: śliwka, śnieg, rabuś, śniadanie, gęś, ślady, maślak. Starajcie się użyć jak najwięcej wyrazów z ś/si w tych zdaniach:)

np. Uśmiechnięty rabuś zjadł smaczne śniadanie i wychodząc z domu poślizgnął się na śliskim śniegu.


Powodzenia w tworzeniu ciekawych i długich zdań:) :)


Pozdrawiam i do zobaczenia w sobotę!

Pani Magda

66 views

Recent Posts

See All

Praca domowa dla grupy 2 na 30 stycznia

Proszę zrobić ćwiczenia w książce z ćwiczeniami: 5/ 169 8/171 4/173 Załączam pdf dla Mai :) Jeśli nie będziesz mogła wydrukować. Nic nie szkodzi, wpisz wszystko do zeszytu. Hasła krzyżówki również. Hi

GRUPA A ( 9 stycznia ) GRUPA B ( 16 stycznia )

Praca domowa z historii. Proszę wybrać jedna z legend (s. 24-26 w podręczniku) i odpowiedzieć pisemnie na pytania ( w zeszycie) Kto jest bohaterem wybranej legendy? O jakim wydarzeniu opowiada legenda

Praca domowa dla grupy A i B

Witam serdecznie, proszę napisać piękny, opis koścoła, który rysowaliście. Użyjcie jak najwięcej przymiotników opisujących budynek. Stosujcie się do zasad, które omówiliśmy na zajęciach i wpisaliście

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.