• Magdalena Slaski

Zadanie domowe dla grupy A - 6 marca, grupy B -13 marca

Proszę przygotować się do testu z historii ( dla obu grup - gr. A będzie pisała test 6 marca , gr. B 13 marca)


Kim byli?

  1. Mieszko I

  2. Dobrawa

  3. Bolesław Chrobry

  4. św. Wojciech

  5. Otton III

Daty:

966r.

1000 r.

1025 r

Jaka dynastia rządziła Polską? ( dynastia Piastów)

Proszę rozwiązać krzyżówkę ze strony 9 ( grupa B ) . Niektóre hasła pojawią się na teście.


Język Polski:

Proszę zakręcić kołem i odpowiedzieć na 5 wylosowanych pytań. Jeśli wylosowane pytanie nie będzie Wam odpowiadało, zakręćcie jeszcze raz:)

https://wordwall.net/pl/resource/2305115/rewalidacja/poznajmy-się-lepiej

Odpowiedzi zapiszcie w zeszycie.


Do zobaczenia

Pani Magda


99 views

Recent Posts

See All

Praca domowa dla grupy 2 na 30 stycznia

Proszę zrobić ćwiczenia w książce z ćwiczeniami: 5/ 169 8/171 4/173 Załączam pdf dla Mai :) Jeśli nie będziesz mogła wydrukować. Nic nie szkodzi, wpisz wszystko do zeszytu. Hasła krzyżówki również. Hi

GRUPA A ( 9 stycznia ) GRUPA B ( 16 stycznia )

Praca domowa z historii. Proszę wybrać jedna z legend (s. 24-26 w podręczniku) i odpowiedzieć pisemnie na pytania ( w zeszycie) Kto jest bohaterem wybranej legendy? O jakim wydarzeniu opowiada legenda

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.