• Magdalena Slaski

GRUPA A ( 9 stycznia ) GRUPA B ( 16 stycznia )

Praca domowa z historii.

Proszę wybrać jedna z legend (s. 24-26 w podręczniku) i odpowiedzieć pisemnie na pytania ( w zeszycie)

  1. Kto jest bohaterem wybranej legendy?

  2. O jakim wydarzeniu opowiada legenda?

  3. Czy podobała Ci się legenda i dlaczego?

Z religii - proszę o wyjaśnienie - co oznacza Twoje imię?

Opowiadanie Burza z książki Gorzka Czeko
.
Download • 2.91MB

96 views

Recent Posts

See All

Praca domowa dla grupy 2 na 30 stycznia

Proszę zrobić ćwiczenia w książce z ćwiczeniami: 5/ 169 8/171 4/173 Załączam pdf dla Mai :) Jeśli nie będziesz mogła wydrukować. Nic nie szkodzi, wpisz wszystko do zeszytu. Hasła krzyżówki również. Hi

Praca domowa dla grupy A i B

Witam serdecznie, proszę napisać piękny, opis koścoła, który rysowaliście. Użyjcie jak najwięcej przymiotników opisujących budynek. Stosujcie się do zasad, które omówiliśmy na zajęciach i wpisaliście

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.