• Malgorzata Dziekonska

praca domowa dla kl.7 na15 listopada 2019

j.polski

Proszę przeczytać opowiadanie,,Wilanowskie spotkanie''str.31.

Odpowiedz pisemnie na pytania 2 i 5 str.35

religia

Proszę powtórzyć modlitwę;Pod Twoją obronę

29 views

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.