• Alicja Grygiel

SPOTKANIE RODZICÓW - I KOMUNIA ŚWIĘTA

Parafia Świętych Cyryla i Metodego


SPOTKANIE RODZICÓW

I KOMUNIA ŚWIĘTA

23 X 2020


Plan zaliczenia modlitw niezbędnych do przyjęcia I Komunii Świętej w pierwszym semestrze.

Niżej wymienione modlitwy dzieci powinni znać na pamięć do dnia 12 XII 2020


1. Powiedzieć i wykonać poprawnie znak krzyża

2. Modlitwa Ojcze Nasz

3. Modlitwa Zdrowaś Maryjo

4. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi .....

5. Dziesięć Przykazań Bożych

6. Akty: wiary, nadziei (ufności), miłości i żalu

7. Przykazanie miłości

8. Pięć Przykazań Kościelnych

****************************************************

Proszę dostarczyć świadectwo chrztu dziecka do dnia 21 listopada 2020. Świadectwo chrztu dostarczamy do księdza katechety lub do biura parafialnego w godzinach urzędowania.

Uczęszczamy na spotkania rodziców przygotowujące do I Komunii.

Rodzice zobowiązani są do uczestniczenia w niedzielnych Mszach Świętych.

Rodzice zobowiązani są do tego aby interesować się postępami w nauce/katechezie ich dzieci.

Koszt zeszytu do ćwiczeń z katechezy wynosi $20. Prosimy o dostarczenie pieniędzy do ks. katechety.

20 views

Recent Posts

See All

Praca domowa na 29 stycznia 2021r. , grupa B

1. Proszę napisać dzieje Jacka Soplicy- księdza Robaka( minimum 15 zdań). 2. Proszę przeczytać tekst Gdzie rozgrywają się wydarzenia? strona 85. W zeszycie proszę napisać streszczenie tego tekstu. 3

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.