• Magdalena Slaski

Praca domowa z historii na 26 października

Proszę przepisać do zeszytu 4 zwrotki "Mazurka Dąbrowskiego" . Tekst jest w podręcznikach na stronie 9.

Proszę również zrobić drzewo genealogiczne - strona 15 w podręcznikach do historii.

25 views

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.