• Magdalena Slaski

Praca domowa z historii i geografii na 13 listopada

Geografia:

Rozdałam uczniom xero z mapą Polski, na której proszę zaznaczyć miasta.

Historia:

ćw. 2 str. 59 ( uczniowie mają wyczerpujące informacje na ten temat w zeszytach - notatka)

ćw. 7 str. 62

Kto ma używane książki, proszę zapisać odpowiedzi w zeszycie:)


45 views

Recent Posts

See All

W sobotę rozpoczeliśmy omawianie nowej lektury - "Mirabelki" Cezarego Harasimowicza. Słuchaliśmy audiobooka z początkowymi stronami książki. Proszę, aby każdy z uczniów przygotował kilka zdań na temat

Historia: ćw. 6 str. 87 ( opis stroju XV wiecznego rycerza) Geografi: Co Ci się bardziej podoba wieś czy miasto? ( 5 zdań)