• Magdalena Slaski

Praca domowa na 7 marca

Proszę zrobić ćw. 4, 5 str.110 oraz ćw. 6 str. 111

0 views

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.