• Magdalena Slaski

Praca domowa na 7 grudnia

Proszę pamiętać, że mam Wasze zeszyty... nie szukać ich w domu:) :)


Jako zadanie domowe proszę opisać ulubiony charakter z bajki, filmu, książki, komiksu... Na stronie 58 ( Junior. Korok po kroku) jest zgromadzone słownictwo oraz przykładowy opis - w tym wypadku Koziołka Matołka, z którego można skorzystać. Wykonajcie zadanie na kartkach, można dołączyć rysunek albo zdjęcie opisywanej postaci . Wszystkie prace zostaną umieszczone na naszej klasowej ścianie. Dołączą do pozostałych Waszych prac.

Nie ma historii w tym tygodniu i nie zadałam też pracy domowej z historii. Następne zajęcia odbędą się 14 grudnia.

Pozdrawiam

Pani Magda:)

56 views

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.