• Małgorzata Skrodzki

Praca domowa na 6 listopada

Nauczyć się czytać tekst "Urodziny" - strony 54 i 55

Ćw. 2 i 3 na str. 58 oraz ćw. 7 na str. 6026 views