• Malgorzata Dziekonska

Praca domowa na 5 lutego (Grupa A)

j.polski.

Proszę dopisać do podanych rzeczowników odpowiednie końcówki(-ii lub -ji)

Wyrazy były podane,(zeszyt)

historia

Napisz jak wygląda Sejm i Senat w Polsce.

-ilu posłow, ilu senatorów

-jakie ugrupowania,ile partii weszło do Sejmu i Senatu

-Sejm i Senat funkcje

-jak wyglądają glosowania w Senacie jak w Sejmie

Proszę przynieść uzupełniony zeszyt!!


56 views