top of page
  • Writer's pictureMagdalena Slaski

Praca domowa na 5 listopada

Proszę zrobić ćw. 5,6 str. 30 w ćwiczeniach.


20 views

Recent Posts

See All

Bardzo proszę dokończyć ćw. 3 na str. 57 ( część zrobiliśmy w klasie) oraz ćw. 1-4 str. 124-125 ( słowa z rz)

Bardzo proszę napisać zdania z wyrazami z ćwiczenia 8 strona 67. Razem powinno być 12 zdań. Ćwiczenie 8 robiliśmy wspólnie na zajęciach. Osoby nieobecne bardzo proszę o nadrobinie ćwiczeń ze stron- 6

bottom of page