• Małgorzata Skrodzki

Praca domowa na 3 grudnia

Proszę odpowiedzieć pisemnie na wszystkie pytania z ćwiczenia 1 na stronie 245 (pełnymi zdaniami w zeszytach - zbiorę je do sprawdzenia).
47 views