top of page
  • Writer's pictureMagdalena Slaski

Praca domowa na 29 października

Proszę zrobić ćw. 5 i 6 str. 26 w ćwiczeniach.

Powtarzaliśmy informacje dotyczące rodzajów gramatycznych rzeczownika.

Jeśli ktoś nie zrobił ćw. ze stron 22-25 proszę je dokończyć.


Pamiętajcie, że mam Wasze zeszyty, gdybyście ich szukali:)


* Zadanie domowe dla chętnych.

Proszę napisać 5 zdań w wyrazami:

- królewna

- zamek

- bursztyn

- syrenka

- morze

Do zobaczenia za tydzień:)

Pani Magda


Tak czytaliśmy....62 views

Recent Posts

See All

Bardzo proszę dokończyć ćw. 3 na str. 57 ( część zrobiliśmy w klasie) oraz ćw. 1-4 str. 124-125 ( słowa z rz)

Bardzo proszę napisać zdania z wyrazami z ćwiczenia 8 strona 67. Razem powinno być 12 zdań. Ćwiczenie 8 robiliśmy wspólnie na zajęciach. Osoby nieobecne bardzo proszę o nadrobinie ćwiczeń ze stron- 6

bottom of page